Deze groep is voor kinderen geboren in 2015.
Ze hebben de eerste basispassen reeds onder de knie. Dit jaar gaan we hier verder op in en combineren we de passen met elkaar. De arm-been coördinatie wordt verder aangeleerd en ze krijgen hun volgende basispasjes klassiek ballet. Tegen het einde van het jaar werken ze drie volledige dansen af.

Uurrooster

Zaterdag
10:30 - 11:30

Les Informatie

Groep
Maxi - 1e leerjaar
Locatie
Charleroyhoeve
Trainer Maxi A
Cato
Trainer Maxi B
Catharina