Kies in het hoofdmenu “Inschrijven”.
U wordt doorverbonden naar de website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.
U registreert u als bestaand of nieuw lid en kiest de gewenste discipline. U dient onmiddellijk het lidgeld te betalen.
Een nieuw lid heeft recht op 2 gratis proeflessen.  Indien het toch niets voor u of uw kind is, wordt het lidgeld terugbetaald.
Vanaf een inschrijving van 3 verschillende disciplines, heeft u recht op een korting van 10%
Vanaf de inschrijving van het 3e kind, ontvangt u een korting van 25 euro.
U heeft zich ingeschreven en u heeft betaald maar door een medische ingreep kan u een tijd lang niet sporten, dan kan u – mits vertoon van een medisch attest – een deel van het lidgeld recupereren.
De selectiegroepen en showgroepen die meedoen aan wedstrijden, worden ingelicht door de coördinator. Er dient voor de wedstrijden een licentie betaald te worden aan de  Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Deze wordt betaald door Gymnasport.
Turnen:
Kinderen die recreatief turnen kunnen gescout worden door een gymcoördinator.  Deze zal de ouders uitnodigen voor een testmoment en verdere opvolging verzekeren.
Dans:
Kinderen die recreatief dansen kunnen gescout worden door een danscoördinator. Deze zal de ouders uitnodigen voor een testmoment. 2 keer per jaar wordt er geëvalueerd en verder opgevolgd of het kind op niveau zit.
Het is voor de kinderen en trainers vervelend als ouders tijdens de lessen komen kijken. Wij vragen u dan ook om steeds buiten te wachten. Een trainer of lesgever zal de deur openen wanneer de les eindigt.
Deze worden automatisch – na betaling van het lidgeld – door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen aangemaakt en opgestuurd.
U hoeft deze dus niet meer af te  printen en op te sturen
U gaat naar de website www.gymfed.be.
U registreert u en logt in.  U gaat naar “Mijn Gymfed” – mijn lidaart
Daar kan u deze printen
Heeft u een opmerking, een bedenking of een ongenoegen dan hopen wij dat dit eerst met de trainer kan besproken worden. Indien dit niet mogelijk is, kan u steeds de coördinator aanspreken.
Is deze stap nog te moeilijk of blijft uw vraag onbeantwoord, dan is onze API steeds bereid tot een luisterend oor en oplossing: api@gymnasport.be
U heeft een voorwerp of kledingstuk laten liggen. Kom gerust langs op het secretariaat om het verloren kledingstuk te zoeken. Voor diefstal is Gymnasport niet verantwoordelijk. Er is aldus geen tegemoetkoming mogelijk.
Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven? Contacteer ons via de contactpagina op de website